Bộ sưu tập 2019

Body có bàn nu velours vàng noel
Body có bàn nu velours xanh ngọc kẻ
Body ko bàn nu velours kẻ đỏ