Bộ sưu tập 2019

Body có bàn nu velours vàng noel
Body có bàn nu velours xanh ngọc kẻ
Body ko bàn nu velours kẻ đỏ
Cài vai cộc kẻ hồng
Cài vai cộc kẻ xanh lá