BST thu đông 2020

Áo cổ 3cm Nous pettit  trắng Áo cổ 3cm Nous pettit  trắng
Áo cổ 5cm Nous pettit kẻ hồng tươi
Áo cổ 5cm Nous pettit kẻ xanh nhỏ
Áo gile Nous Choux kẻ vàng
Áo gile Nous Choux kẻ xanh
Áo khoác Nous choux jacket tím
Áo khoác Nous choux jacket xanh
Bộ cài thẳng dài Nous doux trắng (sọc)
Bộ cài thẳng Nous Velours cáo ghi
Bộ cài thẳng Nous Velours cáo hồng đào
Bộ cài thẳng Nous velours mây vàng
Bộ cài thẳng Nous velours xanh lơ nhạt
Bộ cài vai Nous Velours cáo ghi
Bộ cài vai Nous Velours cáo hồng đào
Bộ cài vai Nous velours mây vàng Bộ cài vai Nous velours mây vàng
Bộ cài vai Nous velours xanh lơ nhạt Bộ cài vai Nous velours xanh lơ nhạt
Bộ giữ nhiệt Nous thermo trắng ghi
Body có tất Nous Velours ghi nhạt trắng (cáo)
Body có tất Nous Velours hồng (cáo)
Body Nous doux không bàn vàng
Body Nous doux không bàn xanh