dài tay mỏng pettit-doux


Bộ Nous pettit kẻ xanh navy (0m,3m,6m,9m) Bộ Nous pettit kẻ xanh navy (0m,3m,6m,9m)
Cài vai Nous pettit vàng noel Cài vai Nous pettit vàng noel
Cài vai Nous pettit xanh dương Cài vai Nous pettit xanh dương
Cài giữa Nous pettit kẻ hồng Cài giữa Nous pettit kẻ hồng
Cài vai dài Nous pettit hồng gấu 9m/ 12m/18m
Cài vai dài Nous pettit kẻ xanh 9m/ 12m/18m Cài vai dài Nous pettit kẻ xanh 9m/ 12m/18m
Bộ Nous pettit cài vai kẻ hồng (12m/ 18m)
Bộ Nous doux cài vai kẻ trơn hồng (12m/18m)
Bộ cài thẳng pettit ghi in cá (0m/3m/6m/9m)