Quần áo cho bé sơ sinh (New born)


Gối nu bông (5 màu) w4 Gối nu bông (5 màu) w4
Khăn sữa  nu xô w4
Khăn xô đa năng 1m2 x1m2 (5 màu) Khăn xô đa năng 1m2 x1m2 (5 màu)
Body newborn kẻ xanh w4
Body newborn trắng w4
Body newborn xanh nhạt w4
Body newborn kẻ hồng w4
Cài chéo newborn trắng w4