Quần áo dài tay mỏng xuân hè

Bộ cài vai dài nous pettit xanh tím nhạt
Bộ cài vai dài nous pettit hồng nhạt
Cài vai dài nous pettit xanh lơ nhạt
Cài vai dài nous air hồng đào nhạt
Bộ Nous pettit kẻ xanh navy (0m,3m,6m,9m) Bộ Nous pettit kẻ xanh navy (0m,3m,6m,9m)
Cài vai Nous pettit vàng noel Cài vai Nous pettit vàng noel
Cài vai Nous pettit xanh dương Cài vai Nous pettit xanh dương
Cài giữa Nous pettit kẻ hồng Cài giữa Nous pettit kẻ hồng
Cài vai dài Nous pettit kẻ xanh 9m/ 12m/18m Cài vai dài Nous pettit kẻ xanh 9m/ 12m/18m