Quần áo dài tay mỏng xuân hè

Bộ cài vai dài nous pettit xanh tím nhạt
Bộ cài vai dài nous pettit hồng nhạt
Bộ cài thẳng dài nous pettit xanh tím trắng
Bộ cài thẳng dài nous air hồng đào
Cài vai dài nous pettit xanh lơ nhạt
Cài vai dài nous air hồng đào nhạt
Bộ cài thẳng dài tay Nous pettit kẻ ghi nhạt Bộ cài thẳng dài tay Nous pettit kẻ ghi nhạt