BST Xuân hè 2019


Bộ ba lỗ nu air (4 màu) Bộ ba lỗ nu air (4 màu)
-18%
90,000₫ 110,000₫
Bộ ba lỗ nu pettit cua hồng Bộ ba lỗ nu pettit cua hồng
-18%
90,000₫ 110,000₫
Bộ cài thẳng nu air (sao hồng/ sao cốm)
-21%
115,000₫ 145,000₫
Bộ cộc cài vai nu air (3 màu) Bộ cộc cài vai nu air (3 màu)
-13%
130,000₫ 150,000₫
Bộ dài tay pettit trắng
Bộ nu air cài giữa dài trắng
Set bổ trụ cộc xô (cá vàng/ nhánh cây) Set bổ trụ cộc xô (cá vàng/ nhánh cây)
-20%
100,000₫ 125,000₫