Đồ dùng thiết yếu cho bé sơ sinh (ngoài nous)

Kem hăm sudo Kem hăm sudo
110,000₫
Muối Pháp hồng physiodose Muối Pháp hồng physiodose
Khăn mặt sơ sinh 2 lớp Khăn mặt sơ sinh 2 lớp
Lót chống thấm to 72x 52 Lót chống thấm to 72x 52
Khăn sữa sợi tre nappi Khăn sữa sợi tre nappi
Tăm bông cỡ nhỏ
Bông thấm Moby cỡ lớn
Gạc rơ lưõi moby
Túi trữ sữa moby