Hướng dẫn sử dụng App - NousBemoon

Màn hình chính của App

 1. Xem hướng dẫn sử dụng
  • Nhấn vào biểu tượng bên góc phải màn hình

  • Nhấn vào mục "Hướng dẫn sử dụng"

 2. Đăng kí tài khoản thành viên
  • Nhấn vào biểu tượng người sử dụng

  • Tại màn hình đăng nhập, nhấn vào nút "Đăng ký ngay"

  • Điền thông tin cần thiết (thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc) nhấn vào nút "Đăng ký"

 3. Đăng nhập tài khoản
  • Nhập thông tin đăng nhập và nhấn "Đăng nhập"

 4. Tạo các địa chỉ giao hàng cho thành viên
  • Tại màn hình thông tin thành viên, nhấn vào nút "Sổ địa chỉ"

  • Nhấn vào biểu tượng thêm địa chỉ

  • Điền đầy đủ thông tin và nhấn vào nút "Lưu"

 5. Tìm kiếm sản phẩm